תנאי שימוש

ברוכים הבאים ל 'סדר לי'

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד
ופונה לשני סוגי המשתמשים באתר הן בעלי עסקים והן מחפשי עבודה.

קדימון
אתר "סדר לי" (להלן "האתר או אפליקציה או המקום או הפורטל או אנחנו או אנו") הוא אתר המשתמש כאתר לגישור ומציאת התאמה בין בעלי עסקים בתחום המסעדנות וחיי הלילה הכוללים: ברים, מסעדות, בתי קפה ומועדונים ברחבי הארץ ובין מחפשי עבודה בתחום בתפקידים: מלצרים,ברמנים, אחראי משמרת, מארחים ומארחות ברחבי הארץ".
ייצוגי עבור "סדר לי" והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן:

אנו מאחלים לך שימוש מהנה ובטוח והכול כפי שיוסבר בהמשך.


1. הסכמה לתנאי ההסכם
אנא קרא/י בעיון: בעצם השימוש, ו/או באמצעות סימון "v" בתיבה המיועדת לכך באתר או באפליקציה. רִישְיוֹן השימוש באתר או באפליקציה יקרא להלן ("ההסכם"). הינך מצהיר/ה כי קראת והבנת את תנאי ההסכם וכי הינך מסכימ/ה לכל התנאים המפורטים בו. השימוש באתר ובאפליקציה כפוף לתנאי השימוש בפורטל האינטרנט SaderLi.co.il ובשינויים המחויבים. אם אינך מסכימ/ה לאי אילו מתנאי ההסכם, הנך מחויב/ת, באופן מיידי, להסיר ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך ואינך רשאי/ת לעשות כל שימוש באפליקציה או באתר האינטרנט, בכל אופן שהוא.


2. הסכמה בעניין גיל העובד
על פי חוק:
גיל עבודה – לא יועסק ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה.
העסקה במשך שנת הלימודים
1. במשך שנת הלימודים, לא יועסק ילד שמלאו לו 15 שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, אלא אם נתקיים בו אחד מאלה:
א. הילד עובד כחניך כמשמעו בחוק החניכות;
ב. ניתנה לגבי הילד הוראה לפי חוק לימוד חובה, לפיה השר משוכנע שאין הילד או הנער מסוגל ללמוד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר;
ג. מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה לגילו.
2. צעיר ומי שמלאו לו 18 שנה שחל עליהם לימוד חובה לא יועסקו בשעות הלימודים , אלא בהתקיים לגביהם האמור בפסקאות (א), (ב) או (ג) לעיל.
לענין זה, "צעיר" – מי שמלאו לו 16 אך עדיין לא מלאו לו 18 שנה.
הודעה בדבר שעות הלימודים - בלי לגרוע מהוראות סעיף 2 לעיל, לא יועסק צעיר או מי שמלאו לו 18 שנה, שחל עליהם לימוד חובה, אלא אם כן נמסרה למעסיק הודעה של מוסד החינוך שבו לומד הצעיר או מי שמלאו לו 18 שנה בדבר שעות הלימודים שלו באותו מוסד (הוראות אלו לא יחולו על מי שמתקיים לגביו האמור בפסקאות (א), (ב) או (ג) לעיל).
הנהלת 'סדר לי' אינה אחראית על בעלי עסקים אשר העסיקו מי מאלו שאינם עומדים בתנאי החוקים של העסקת נערים בכל גיל שהוא.


3. קניין רוחני
א- האתר והאפליקציה, כל השירותים הנלווים וכן תצורת התקשורת עם האתר ו/או האפליקציה וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות זכויות יוצרים וסימני המסחר (ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות הנהלת האתר ו/או נמסרו לו ברישיון ומוגנים על ידי דיני הקניין הרוחני בארץ ובעולם. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי תנאי ההסכם תישמר בידי ההנהלה ונותני הרישיון שלו. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, או לעשות יצירה נגזרת של כל תוכן הכפוף לזכויות הקניין הרוחני של האתר ו/או האפליקציה, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאי ההסכם ו/או על פי כל דין החל. אף הוראה בתנאי ההסכם לא מהווה ויתור על קניינו הרוחני של הפורטל על פי כל דין
ב- האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "סדר לי" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "סדר לי"
בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש


4. תוכן האתר
אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "סדר לי" ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 1 ו-2) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.


5. שימוש משתמשים באתר לרבות בעלי עסקים ומחפשי העבודה
א- הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי למנויים / משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר "סדר לי".
ב- יש לנהוג בהתנהגות נאותה בעת ולאורך כל זמן שהמנוי / משתמש פועל/פעיל באתר או באפליקציה "סדר לי"
א-אין לנהוג בכתיבה לא נאותה ו/או אלימה כלפי משתמשים או מנויים אחרים או כלפי עצמו.
ב-אין להציג תמונות ו/או סרטונים בלתי נאותים או שקריים כלפי אחרים או כלפי עצמו.
בכל מקרה של התנהגות לא נאותה רשאי המנוי / המשתמש לפנות אל הנהלת האתר "סדר לי" לצורך טיפול בנושא ואין היא אחראית כלל למשתמשים הפועלים בצורה שכזאת.
הנהלת האתר מתחייבת לפעול באופן מיידי על מנת לטפל בנושא ולפעול כנגד התנהגות בלתי נאותה.
ג - יש להזין נתוני אמת בכל אחד משדות המילוי המופיעות באתר או באפליקציה "סדר לי".
בכל אחת משדות המילוי המופיעות לאורך השימוש באתר יש להזין נתונים אישיים אמיתיים המצביעים על דברי אמת של המנוי / המשתמש ואין להזין נתונים שיקרים או כאלו אשר מיועדים לייפות את המצב הקיים או כדי לפגוע במנויים או משתמשים אחרים או כלפי עצמו.
הנהלת האתר לא תשא באחריות של מנויים / משתמשים אשר הזינו נתוני שקר באי אלו באחד משדות המילוי המופיעות באתר וכן לא תשא באחריות במידה ואי אלו מהמנויים / משתמשים נפגע/ו ו/או פגעו באופן מילולי או ריגשי במנוי ו/או במשתמש אחר או בעצמו.
הנהלת האתר מתחייבת לפעול על מנת לטפל בנושא שנמצא בחוסר התאמה לסעיף(5-ג) ולפועל כנגד זאת.
ד- בעל העסק מתחייב בעת הסכמה על תנאי השימוש כי לא יפלה פנייה של מחפש עבודה באתר או באפליקציה למשרה ('מודעת דרושים') שפרסמם על-פי דת ו/או גזע ו/או מגזר ו/או לאום ו/או על פי תאריך לידה.
ה- אישור הסכם תנאי השימוש באתר ו/או באפליקציה "סדר לי" מצד מנויים ו/או משתמשים מתיר להנהלת הפורטל את האפשרות לשלוח הודעות בעזרת דואר אלקטרוני(email) למגוון המשתמשים והמנויים לאורך כל שימוש האישי באתר ו/או באפליקציה וזאת על מנת לאמת משתמשים וכן כדי ליצור פעילות שותפת לשמה הוקם האתר ו/או האפליקציה.
ו- הנהלת האתר רשאית ובעלת סמכות בלעדית לביטול הסכם השימוש באתר או באפליקציה "סדר לי" בכל עת ובכל זמן ובכך לחסום את המנוי / המשתמש לצמיתות מכל פעילות באתר או באפליקציה וזאת עקב שימוש בלתי חוקי או נאות או מתאים לכלל הסעיפים המופיעים בתנאי השימוש.


6. שימושים אסורים באפליקציה
אינך רשאי/ת (בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך): א- להשתמש באפליקציה לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתי-מורשית ולעשות בה כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועדה האפליקציה; ב- לפגוע או לשבש את פעולת האפליקציה; ג- לעקוף את כל האמצעים בהם משתמש האתר על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; ד- ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהמשתמשים האחרים, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האפליקציה "crawlers", "automated data mining tools" וכו'; ה- להעביר או למחוק או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאפליקציה, כל וירוס, "תולעת" (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה (spyware), נוזקה (malware), או כל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האפליקציה; ו/או ו- להפר אי אלו מתנאי ההסכם.


7. תעריפים ועמלות.
א- ההנהלה רשאית לשמור לעצמה את הזכות לשנות את מחיר החבילות המוצעות באתר ו/או באפליקציה וכן לעדכן את כלל המנויים באתר.
ב- כחלק מפעילות המנויים באתר ו/או באפליקציה (בעלי עסקים) על מנת ליצור פעילות לשמה הוקם האתר יש צורך בתשלום עבור חבילות פעילות הנקבעות מראש.
ג- על בעל המנוי להפעיל את שיקול דעתו בהתאם לרצון לרכישת מנוי כזה או אחר.


8- ביטולים והחזר כספי.
מנוי שרכש אי מאלו החבילות המוצעות באתר יכול לדרוש החזר כספי עד 48 שעות מעת רכישת החבילה
סכום ההחזר יהיה במלואו והחבילה שרכש תבוטל והשירות הניתן לו עבור אותו סכום שרכש באתר ו/או האפליקציה יבוטל גם הוא.


9. גילוי נאות.
באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של משתמשים וניתוח תנועת המשתמש/ים ו/או המנוי/ים הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.


10. כללי.
א- אין בתנאי הסכם זה כדי לגרוע מכל הסכמה אחרת בין הפורטל לבינך ו/או כדי לשנותה.
ב- כל תביעה או הליך משפטי בקשר לאפליקציה, לתוכן ו/או לשימוש בהם יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ויובאו לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואת/ה מסכימ/ה בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הדין החל והסמכות לדון בכל תביעה או הליך משפטי.
ג- תנאי ההסכם אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, ד- כל הוראה מהוראות הסכם זה אשר תימצא חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה לא תפגע בתחולתן או בתוקפן של יתר הוראות הסכם זה.
ד- בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו לקהל המשתמשים ו/או המנויים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.
הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים
ההנהלה רשאית, מעת לעת, לבצע שינויים, לרבות הרחבות, גריעות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר וכן לעדכן את תנאי ההסכם. ההנהלה תודיע לך על שינויים מהותיים בדרך שתקבע הנהלת האתר (לרבות באמצעות הודעה במסך הבית של האפליקציה ו/או על-ידי הודעות email), בכפוף לכל דין. המשך שימושך באפליקציה, /או בשירותים יעיד על הסכמתך וקבלתך את תנאי ההסכם המעודכנים.


11. איזור שיפוט
בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב ( ראה סעיף 10-ב)


12. עדכון תנאי שימוש
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש בכל עת ובכל מצב וכן מתחייבת לעדכן את המנויים / המשתמשים באתר בדרך שתקבע הנהלת האתר ( לרבות באמצעות הודעה במסך הבית של האתר ו/או האפליקציה ו/או על-ידי הודעות .(email
המשך שימושך באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים יעיד על הסכמתך וקבלתך את תנאי ההסכם המעודכנים.


מעודכן נכון לתאריך 1.2.2018
כל הזכויות שמורות להנהלת 'סדר לי' ©